تبلیغات
فرفورژه سنتی _ احجام فلزی _ برنزکاری blacksmith - تعریف احجام فلزی
طراحی و اجرای دکوراسیون فلزی داخلی و خارجی ساختمان به شیوه ای کاملا سنتی و دستی

تعریف احجام فلزی

شنبه 19 اسفند 1391 03:45 ب.ظ

نویسنده :

صنایع دستی _ احجام فلزی

هر نوع کارى که درنهایت به ساخته شدن یک حجم واقعى یا سه بعدى , حجمى که داراى جسم بوده و فضایى را اشغال نماید ، حجم سازى نامیده مى شود . عمل حجم سازى ممکن است براى ساخته شدن اشیاء کاربردى و ملزومات زندگى به کار رود که در آن صورت به حرفه هاى مشخصى با نام هاى گوناگون مى انجامد : طراحى صنعتى، در و پنجره سازى، ریخته گرى، معمارى، ماکت سازى ، مجسمه سازى ، نجارى، تراشکارى ، کلیدسازى ، و به طور کلى تمام حرفه هایى که به نوعى حجمى را ساخته و عرضه مى کنند اتلاق میشود .

صاحبان هریک از این حرفه ها ممکن است از تخیّل هنرى وقدرت طراحى مناسبى نیز براى ساخت احجام موردنظرشان برخوردار باشند . در حجم سازى هنرى (مجسمه سازى) تکیه بر نیروهاى تخیل ، تفکر ، خلاقیت و مانند آن ها ، بیشتر از تمام دیگر انواع حجم سازى است و هنرمند مجسمه ساز بیش از آن که به مادهٔ سازنده و نحوهٔ ساخت فکر کند به اندیشه و تفکر مى پردازد . این توجه به خلاقیت وذهنیت سازندهٔ یک اثر تا حدى پیش رفته که آنتونى گورملى ، مجسمه ساز معاصر انگلیسی مجسمه را"هوش فیزیکی" می نامد.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: صنایع دستی _ احجام فلزی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 21 اسفند 1391 01:36 ق.ظ