فرفورژه سنتی _ احجام فلزی _ برنزکاری blacksmith محمد زمان نژاد فارق التحصیل رشته گرافیک با تاثیر از سبک هنری آرت نوو (Art Nouveau ) _ احجام فلزی _ اشکال تزینی منحنی ( با تایید از سازمان صنایع دستی و گردشگری ) blacksmith http://ferforjemohammad.mihanblog.com 2017-10-21T19:07:28+01:00 text/html 2014-01-22T16:44:29+01:00 ferforjemohammad.mihanblog.com چراغ فانوسی آویز http://ferforjemohammad.mihanblog.com/post/10 در اینجا چراغ فانوسی آویزی را به نمایش میگذارم که ترکیبی از فلزات آهن _ مس و برنج میباشد &nbsp;. همراه با توضیحات مراحل ساخت .&nbsp;<div><br></div><div>حلقه ساخته شده از قوطی تو خالیه برنجی 5*5 mm&nbsp;</div><div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00524/mfj7v7h4ul6p.jpg" alt=""></div></div><div><br></div><div>چهار کلاف شاسی اصلی و کلاهک به همراه فریم حفاظ پنجره از همان قوطی برنجی 5*5 mm</div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00524/0b7pu4khwds6.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div>و در اینجا چراغ پس از مراحل جوشکاری رنگ آمیزی و اسید کاری جهت سولفاته نمودن ورق مس کلاهک کیلر پاشی شده و آماده مراحل بعدی که برقکاری و نصب در محل یا تحویل میباشد .</div><div>مناطق سبز &nbsp;روی کلاهک اسید کاری شده است .</div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00524/8ryqxkl5n8jb.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00524/qf2qwg24l252.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00524/eb43e94au5gh.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00524/c6ksv16d1gpe.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00524/v15ji77qb3f0.jpg" alt=""></div><div><br></div> text/html 2014-01-18T20:09:40+01:00 ferforjemohammad.mihanblog.com قفل سنتی http://ferforjemohammad.mihanblog.com/post/9 در اینجا نمونه ای از یک قفل سنتی که به همان سبک &nbsp;, &nbsp;قدیمی و ساده ساخته شده را به نمایش میگذارم .&nbsp;<div><br><div>البته در این مورد تلفیقی از آهن و برنج بکار رفته</div><div>&nbsp;</div><div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00524/0qtcqxy0kxbh.jpg" alt=""></div></div></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00524/1cnas9d8mnin.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00524/91l7juge155k.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00524/m75x8jsn9pcc.jpg" alt=""></div> text/html 2014-01-17T06:11:27+01:00 ferforjemohammad.mihanblog.com حسین بن محمد معمار (حسین لرزاده) http://ferforjemohammad.mihanblog.com/post/8 <h1 style="display: inline; vertical-align: top; margin: 0px; font-size: 16px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><a href="http://www.citytomb.com/wiki/view/Hossein_Lorzadeh/" style="text-decoration: none; outline: none;"><font color="#ffffff">حسین بن محمد معمار (حسین لرزاده)</font></a></h1><h2 style="font-size: 14px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 26px;"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 13px; font-weight: normal; line-height: 17px;">&nbsp;</span><span class="country" style="display: inline-block; vertical-align: top; line-height: 28px; margin-top: -5px; font-weight: normal;">| ایرانی</span><span id="gplus" style="display: inline-block; vertical-align: top; font-size: 12px; line-height: 24px; font-weight: normal;"><div class="g-plusone" data-href="http://www.citytomb.com/wiki/view/Hossein_Lorzadeh/"></div></span><span style="font-size: 13px; font-weight: normal; line-height: 17px;">&nbsp;</span><br style="font-size: 13px; font-weight: normal; line-height: 17px;"><span style="display: inline-block; vertical-align: top; font-size: 12px; line-height: 24px; font-weight: normal;">تولد :1285 &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 13px; font-weight: normal; line-height: 17px;">&nbsp;</span><span style="display: inline-block; vertical-align: top; font-size: 12px; line-height: 24px; font-weight: normal;">وفات :1383/6/24</span><span style="font-size: 13px; font-weight: normal; line-height: 17px;">&nbsp;</span><br style="font-size: 13px; font-weight: normal; line-height: 17px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.citytomb.com/-up/wiki/Hossein_Lorzadeh/200x200/ced71582b4e9c49dab3049cb06cabf89.jpeg" alt=""><br style="font-size: 13px; font-weight: normal; line-height: 17px;"><article style="display: inline-block; vertical-align: top; font-size: 13px; font-weight: normal;"><br></article></font></h2><h2 style="font-size: 14px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 26px;"><article style="display: inline-block; vertical-align: top; font-size: 13px; font-weight: normal;"><font color="#ffffff"><br></font></article></h2><h2 style="font-size: 14px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 26px;"><article style="display: inline-block; vertical-align: top; font-size: 13px; font-weight: normal;"><font color="#ffffff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/8/84/Lorzadeh_Ferdowsi_Tomb.JPG/300px-Lorzadeh_Ferdowsi_Tomb.JPG" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/4/40/Lorzadeh_kasehsazi1.jpg/300px-Lorzadeh_kasehsazi1.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/7/74/Lorzadeh_Sepahsalar_Mosque_Tehran.jpg/300px-Lorzadeh_Sepahsalar_Mosque_Tehran.jpg" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></font></article></h2><h2 style="font-size: 14px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 26px;"><font color="#ffffff"><br></font></h2><h2 style="font-size: 14px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 26px;"><font color="#ffffff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://fadak.us/A.database/Travel/monument.I/Image/A.0001.1.JPG" alt="" style="font-weight: normal; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.armansafar.com/images/context/images/th(1).jpg" alt="" style="font-size: 13px; font-weight: normal;"></font></h2><h2 style="font-size: 14px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 26px;"><article style="display: inline-block; vertical-align: top; font-size: 13px; font-weight: normal;"><font color="#ffffff"><br></font></article></h2><h2 style="font-size: 14px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 26px;"><article style="display: inline-block; vertical-align: top; font-size: 13px; font-weight: normal;"><font color="#ffffff"><br></font></article></h2><h2 style="font-size: 14px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 26px;"><font color="#ffffff"><article style="display: inline-block; vertical-align: top; font-size: 13px; font-weight: normal;">متولد سال 1285،تهران،معمار.او که تعداد ۸۴۳ مسجد را طرح و بعضا اجرا و یا نظارت کرده ‌است ، به عنوان منتخب فرهنگستان در بزرگداشت نام آوران سال ١٣٨١ شمسی برگزیده شد.</article><span style="font-size: 13px; font-weight: normal; line-height: 17px;"></span><br style="font-size: 13px; font-weight: normal; line-height: 17px;"></font><footer style="font-size: 13px; font-weight: normal; line-height: 17px;"></footer></h2><h2 style="font-size: 14px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">تاریخ تولد، محل تولد، هنگام تولد:</font></h2><p style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">در سال 1285 خورشیدی در خیابان «قلمستان» تهران به دنیا آمد.</font></p><p style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"><font color="#ffffff"><b>پدر:</b>&nbsp;استاد محمد لرزاده&nbsp;<br><b>مادر:</b>-&nbsp;<br><b>برادر:</b>&nbsp;-&nbsp;<br><b>خواهر:</b>-&nbsp;<br><b>همسر:</b>-&nbsp;<br><b>فرزندان:</b>&nbsp;اسماعیل</font></p><h2 style="font-size: 14px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">شهرت ، كنیه و لقب:</font></h2><p style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">شهرت: حسین لرزاده</font></p><h2 style="font-size: 14px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">دوران زندگی:</font></h2><p style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">پدرش، از معماران نامی دوره قاجار و همكار حاج حسن صنیع الدیوان بود. حسین در سن هفت سالگی به مکتبخانه «میرزا حسن» در نزدیکی چهارراه حاج رضا خیابان بلورسازی رفت. سپس پدر، او را به مدرسه‌ای در کوچه پشت گذر مهدیخان فرستاد که در آنجا هندسه و حساب و رسم فنی و نقاشی را در سطح عالی طی کند.</font></p><p style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">پس از دوران ابتدایی، چند سالی به دبیرستان سلطانی واقع در پل امیربهادر فرستاده شد. از آنجا که این مدرسه، رشته فنی مورد علاقه اش را نداشت، مدرسه را ترک و به شعبه مجسمه سازی مدرسه «کمال الملک» فرستاده شد.</font></p><p style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">پس از خلع احمد شاه از سلطنت، کارگاه نقاشی سید محمد تقی نقاش باشی واقع درخیابان ناصریه به دلیل طرح اصلاحی خیابان، از میان رفت و استاد لرزاده با کسب اجازه از استاد خود،‌ کارگاه کوچکی جنب مسجد مجدالدوله،‌ بین چهارراه حسن ‌آباد و گذر تقی‌خان به نام «نقاشخانه‌ حسین لرزاده» دایر کرد.</font></p><p style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">پدر استاد در سال ۱۳۰۵ درگذشت. در این زمان استاد با دعوت استاد جعفرخان کاشانی که دست اندر کار ساختن عمارت سنگی تپه علی‌خان در سعد آباد بود، به کار نقاشی در یکی از اتاق‌های این عمارت مشغول شد.پس از آن، طراحی و ساخت سردر ایرانی برای بانک شاهی واقع در توپخانه – بانک تجارت کنونی– را انجام داد.</font></p><p style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">رسمی‌سازی سردر مدرسه دارالفنون و بالکن پیرایش در ابتدای خیابان لاله‌زار و مطبعه‌ یمنی در خیابان فردوسی نیز از کارهای ایشان در این دوران است. پس از آن عمارت محروقه‌ مجلس شورای ملی را تعمیر کرد.</font></p><p style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">استاد در سال ۱۳۱۱ برای ساختن آرامگاه فردوسی به توس رفت و مدتی با مرحوم عماد الکتاب که در آن هنگام ایام کهولت را می‌گذراند و برای خطاطی اشعار و نوشته‌های مقبره‌ حکیم توس به آنجا رفته بود، همدم و محشور شد و شبها در نزد او مشق خط می‌کرد. خود وی از قول مرحوم عمادالکتاب می‌گوید: «حالا چه عیبی دارد در کنار معماری، خوب هم بنویسی».</font></p><p style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">تاریخ پایان آرامگاه فردوسی مصادف با ۳۰ سالگی استاد بود. وی در ضمن آن اشعاری نیز ذکر کرده است: به شمسی شد اتمام آرامگه / هزار و سه صد از پی‌اش، سیزده پس از اتمام کار آرامگاه فردوسی،‌ به تهران بازگشت و مشغول به کار کاخ مرمر شد. گنبد این کاخ هم از آثار ایشان است. همچنین بنا به درخواست آیت الله بروجردی،‌ مسجد اعظم قم را طرح ریزی و اجرا کرد.</font></p><p style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">از دیگر یادگارهای ایشان تعمیر و ساخت قسمت‌هایی از حرم مطهر حضرت سید الشهداء‌ است که بدین مناسبت به سمت معمار افتخاری ابا عبدالله ‌الحسین نایل آمد.</font></p><p style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">لرزاده در تمام شاخه‌های معماری همچون رسمی سازی، مقرنس، کاسه سازی و گره سازی مهارت داشت. چنانچه کارهای معماری اش را در یک منظر کلی بررسی کنیم، بزرگترین ویژگی شان سهل و ممتنع بودن آنهاست. در واقع این بزرگترین و معمول‌ترین شیوه کار اوست که آثارش نگاهی از بالا، تحقیرآمیز و از سر لطف به آدمی نمی‌کند.</font></p><p style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">آثار لرزاده با مخاطب خودمانی است، بی آن که در این رهگذر باجی به مخاطب دهد و عوام فریبی کند. این ویژگی، تنها با ارتباط با کلیت آثارش و توجه و تحلیل رخ می‌نمایاند.</font></p><p style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">به طور مثال لرزاده در مسجد گیتی از رنگ بر روی نقوش گره استفاده‌ای به کمال کرده و آن قدر به ظرایف و دقایق نقوش و رنگ آمیزی آن و نیز نورپردازی و ارتباط آنها در حجم و جهت دادن نقوش به سمت قبله پرداخته‌است که شاید بتوان ادعا کرد کار را در این مسجد کوچک به کمال رسانده به طوریکه دیگر از عناصر کلیشه‌ای همچون مناره و گلدسته و حتی گنبد پرهیز کرده ‌است، این پرهیز در نگاه اول به چشم نمی‌آید و چنین ویژگی ای در آثار لرزاده منحصر بفرد است. از سویی دیگر در شبستان مسجد سپهسالار که با فاصله‌ای 25 ساله نسبت به مسجد سجاد ساخته شده، اصولا مقوله رنگ نقشی ندارد .</font></p><p style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">استاد این بار سایه روشن و ترام را با همان ویژگی‌ها و در خدمت حجم و پرسپکتیو و نیز در جهت قبله سامان می‌دهد. از جمله استاد کارانی که از نظر اجرایی با استاد همکاری داشته‌اند، می‌توان به مرحوم حاج محمد معمار کاشانی و حاج محمد شعر باف، حاج حسن خواتین شیرازی و حاج حسین شکل آبادی اشاره کرد.</font></p><p style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">در مسجد سپهسالار هنرمندان دیگری نیز بوده‌اند که نام آنها در لوحه جنب محراب گچ بری شده، آمده ‌است. به عنوان مثال، کاشیکاری سر در جلوخان، کار اسدالله عموحسین و معرق کار حسین برهانی است. قسمت زنانه مسجد لرزاده و سردر، با کمک حاج حسن انگشت باف به انجام رسیده‌ است.</font></p><p style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">در مقبره فردوسی نیز با هنرمندانی چون عمادالکتاب (خطاط کتیبه ها)، عباس و غلامعلی دهشیری و حسین حجار باشی همکاری داشته ‌است. از همکارانش در گنبد کاخ مرمر می‌توان از احمد خاک نگار مقدم و حسین طاهرزاده بهزاد نام برد.</font></p><h3 style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">پروژه ها:</font></h3><p style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">مقبره فردوسی که هم طراحی و هم ساخت آن را بر عهده داشته. این مقبره نخست توسط آندره گدار پایه ریزی شده و تا پله دوم نیز اجرا گردیده بود. طرحی که وی در نظر گرفته بود هرمی چون اهرام مصر بوده‌ است. این طرح مورد قبول ذکاءالملک فروغی رئیس انجمن آثار ملی قرار نمی‌گیرد و قرار می‌شود که یک معمار ایرانی با طرحی ملی آن را تکمیل کند.</font></p><p style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">حسین لرزاده مأمور طراحی و ساخت مقبره حکیم فردوسی می‌شود و طی هجده ماه طرح را اجرا و کار را تا جشن هزاره فردوسی به اتمام می‌رساند. از آنجا که فردوسی شاعری شیعه مذهب است، لرزاده در بالای قبر یک چهار کاسه به نشانه ارکان اربعه شیعه اجرا کرده بود که بعدها در تعمیرات بقعه این بخش از کار تخریب میشود. در دهه ۳۰ شمسی هوشنگ سیحون این بنا را استحکام بخشی نمود.</font></p><p style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">حسین لرزاده تعداد ۸۴۳ مسجد را طرح و بعضا اجرا و یا نظارت کرده ‌است. استاد خود در این‌باره شعری سروده‌اند:</font></p><p style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">دفتر لرزاده را دیدم ز بعد انقلاب/ ۳۶۳ مسجد ثبت شد، كم كن حساب&nbsp;<br>۸۴۲ مجموعش بود اندر كتاب/ خرج و دخل و ماقبل و بعد انقلاب</font></p><ol style="margin: 0px 25px 0px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"><li><font color="#ffffff">مسجد لرزاده، ‌خیابان لرزاده، خیابان خراسان</font></li><li><font color="#ffffff">مسجد سلمان، خیابان شهباز، خیابان غیاثی</font></li><li><font color="#ffffff">مسجد سجاد، ‌خیابان جمهوری</font></li><li><font color="#ffffff">مسجد اعظم قم،‌ خیابان موزه</font></li><li><font color="#ffffff">مسجد مهدیه، ‌خیابان ری</font></li><li><font color="#ffffff">مسجد امام حسین، ‌خیابان امام حسین</font></li><li><font color="#ffffff">مسجد فخریه، خیابان امیریه</font></li><li><font color="#ffffff">مسجد زعیم، ‌خیابان منیریه</font></li><li><font color="#ffffff">مسجد فرازنده، خیابان شوش</font></li><li><font color="#ffffff">مسجد سپهسالار، ‌خیابان بهارستان</font></li><li><font color="#ffffff">مسجد انبار گندم، خیابان ری</font></li><li><font color="#ffffff">مسجد سنگی، خیابان ری (تخریب شده)</font></li><li><font color="#ffffff">مسجد عمار، خیابان سپاه</font></li><li><font color="#ffffff">سردر دارالفنون</font></li><li><font color="#ffffff">سر در بانک شاهی (بانک تجارت کنونی) در میدان توپخانه که نخستین كار مستقل لرزاده بوده است. این كار به درخواست كهل ( مسئول انگلیسی بانك ) جهت طراحی سردری ایرانی برای این بانك صورت گرفت.</font></li><li><font color="#ffffff">بیمارستان واقع در خیابان فلسطین كه امروز به نام انقلاب خوانده می شود.</font></li><li><font color="#ffffff">گنبد کاخ مرمر</font></li><li><font color="#ffffff">کاسه سازی یا «شمسه زیاد» : می‌توان کاسه سازی یا شمسه زیاد را امضای استاد لرزاده بر آثارش دانست. در مساجد امام حسین(ع)، انبار گندم، مساجد تخریب شده سنگی، سلمان، عمار، فخریه، سجاد و پیش ورودی گنبدخانه سپهسالار که در آنجا یک نه کاسه مادر و بچه ظریف طراحی و اجرا کرده تا این هنر را به کمال رسانده باشد.</font></li></ol><h2 style="font-size: 14px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">افتخارات:</font></h2><ol style="margin: 0px 25px 0px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"><li><font color="#ffffff">دریافت مدال فردوسی در سال ۱۳۱۳ شمسی به مناسبت جشن هزاره فردوسی برای طراحی و ساخت ساختمان مقبره حکیم توس.</font></li><li><font color="#ffffff">دریافت مدال و نشان لیاقت علمی از نوع درجه‌ سوم برای لیاقت استاد در معماری در سال ۱۳۱۹ شمسی.</font></li><li><font color="#ffffff">دریافت مدال درجه‌ اول همایون در سال ۱۳۲۹ شمسی.</font></li><li><font color="#ffffff">دریافت مدال درجه پنجم همایون برای معماری کاخ‌ها در سال ۱۳۳۱.</font></li><li><font color="#ffffff">دریافت نشان درجه‌ پنجم تاج برای معماری کاخ‌ها در سال ۱۳۳۸.</font></li><li><font color="#ffffff">دریافت نشان درجه‌ چهارم همایون به خاطر کارشناسی و تصدی ساختمان های کاخ ها در سال ۱۳۴۶.</font></li><li><font color="#ffffff">دریافت مدال یادبود به خاطر مشاوره‌ عالی ساختمانی در سازمان کل فنی و خدمات اجتماعی.</font></li><li><font color="#ffffff">کسب عنوان معمار افتخاری ابا عبدالله ‌الحسین و دریافت درجه كارشناس آستانه مقدس حسینی(كربلا) در رمضان ۱۳۸۴ قمری به سبب تعمیر آستانه حرم حسین بن علی و تجدید بنای ایوان بزرگ.</font></li><li><font color="#ffffff">دریافت نشان خادم برگزیده قرآن کریم از سوی رئیس جمهور در دهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، تهران، آبان ۱۳۸۱ شمسی.</font></li><li><font color="#ffffff">دریافت نشان فرهنگستان هنر جهوری اسلامی ایران به عنوان منتخب فرهنگستان در بزرگداشت نام آوران سال ١٣٨١ شمسی.</font></li></ol><h2 style="font-size: 14px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">آثار :</font></h2><ol style="margin: 0px 25px 0px 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"><li><font color="#ffffff">«احیای هنرهای از یاد رفته» در دو مجلد كه شامل آموزش اصول اربعه معماری سنتی با روشی بسیار سهل و ممتنع است.</font></li><li><font color="#ffffff">«نغمه لرزاده» شامل اشعار.</font></li><li><font color="#ffffff">«صد امید» مجموعه اشعار استاد در زمان جنگ و انقلاب.</font></li><li><font color="#ffffff">«ماجرای معماری سنتی ایران در خاطرات استاد حسین لرزاده، از انقلاب تا انقلاب».</font></li></ol><h2 style="font-size: 14px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">تاریخ فوت، محل فوت، هنگام فوت، محل دفن:</font></h2><p style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">در روز سه شنبه ۲۴ شهریور سال ۱۳۸۳ درگذشت. پیکر استاد در مقبره خانوادگی اش که خود ساخته بود به خاک سپرده شد. بنای مقبره خانواده لرزاده به شکل یک کاسه‌سازی مادر (نماد حسین لرزاده و همسرش) و هشت بچه کاسه (نماد هشت فرزند حسین لرزاده) ساخته شده و دور تا دور آن را کاشی‌‌‌‌‌‌‌‌کاری‌های چشم‌نواز این هنرمند مزین کرده است. این بنای ارزشمند معماری در منطقه 20 شهرداری تهران واقع است.</font></p><h2 style="font-size: 14px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">نقل قول و خاطرات:</font></h2><p style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">لرزاده خود می‌گوید: «علاقه من به هنر به آنجا کشید که سر از شعبه مجسمه ‌سازی مدرسه کمال‌الملک درآوردم. یعنی پدر را راضی کردم که بروم مدرسه کمال‌الملک و آموزش ببینم. اصلاً یک نوع دلواپسی داشتم. انگار هیچ چیز راضی‌ام نمی‌کرد. پنجه‌هایم انگار می‌خواست چیزی مثل گل و خاک را بفشارد و به چیزی شکل بدهد که نمی‌دانستم چیست. شاید یک مجسمه و یا چیز دیگری فقط نوعی جوشش در درونم احساس می‌کردم».</font></p><p style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"><font color="#ffffff">سید محمد بهشتی: «كسی مثل لرزاده جزو معدود نوازندگانی بود كه سازش كوك بود و در دستگاهی می نواخت كه با گذشته خود هماهنگ بود. آثار استاد لرزاده مثل‌سازی است كه هنوز كوك است، هر‌ آن چه می‌نوازد خوش است و با گذشته خود ارتباط برقرار می‌كند. ما آثار استاد لرزاده را جزو سنت معماری خودمان می دانیم چون با ‌ رگ و ریشه‌ی تاریخ ما پیوند دارد. در روزگار ما كم بوده اند مثل لرزاده كه به زبان سنت ما سخن بگویند. او به این زبان فكر می كند، سخن می گوید، آرزو می كند و با این زبان با جهان پیرامون خود ارتباط برقرار می كند . از این جهت برای ما كه دچار بلای بل بله هستیم لرزاده وجود ارزشمندی بود».</font></p><h4 style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px;"><font color="#ffffff"><b>منابع:&nbsp;</b><br>ویکی پدیا&nbsp;<br>http://www.khabaronline.ir&nbsp;<br>http://lorzadeh.honar.ac.ir&nbsp;<br>http://www.iran-eng.com&nbsp;<br>http://www.aftabir.com&nbsp;<br>http://www.noandishaan.com&nbsp;<br>http://www.tebyan.net</font></h4> text/html 2014-01-17T04:57:14+01:00 ferforjemohammad.mihanblog.com انیمیشن بسیار زیبا مقرنسکاری اصفهان http://ferforjemohammad.mihanblog.com/post/7 [http://www.aparat.com/v/5yCmz] text/html 2014-01-05T04:48:24+01:00 ferforjemohammad.mihanblog.com مقرنسکاری http://ferforjemohammad.mihanblog.com/post/6 <p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#ffffff">مقرنسکاری</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#ffffff">یکی از عناصر مهم تزیین بناهای ایرانی.مساجد و مقبره ها مقرنسکاری است.این عنصر در دوران اسلام به دلیل:1)کثرت استعمال. 2)تعدد و مواد. 3)وسعت عالم اسلام.&nbsp; حائز اهمیت است.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#ffffff">کاربرد مقرنس←روی هم ساخته میشود.برای آرایش بنا به کار میرود .از وسایل مهم در ساخت گنبد است.معماران از آن به صورتی در بنا استفاده میکنند که موجب سنگینی ساختمان نشود بر اصل و پایه فشار نیاید.بیشتر کاربرد آن در طاق گنبد هاست.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#ffffff">وجه تسمیه ی مقرنس←کلمه مقرنس با ←قر .قرناس.قرنس.قرنیس هم خانواده است.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#ffffff">این معنی به علت این است که از تعدادی کم و بیش سطوح برامده و فرورفته تشکیل شده.ا. قندیل های یخی و اهکی درون غارها گرفته شده. در داخل و خارج بنا به صورت تزیینی با اجر و گچ و سیمان به کار گرفته شده.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><img alt="" src="http://www.shirazu.ac.ir/includes/FCKeditor2/editor/images/extract_image.php?image_id=1278" align="baseline" border="0" hspace="0" style="max-width: 495px;"></font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#ffffff">استلاکتیت←کلمه ای است فرانسوی عبارت از :ترکیبات اهکی اویزان در سقف غارها.در معماری نوعی موتیف است که شبیه ان در مقرنس است.به معنی جفت و جور کردن و روی هم قرار گرفتن.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#ffffff">مقرنس را می توان در←بالای دیوارها.سقف ها.گوشه ها.سردرها.قطاربندی های اطراف گنبد ها.کاربندیها..زوایای محرابها.سرستونها.قوسها.حاشیه ها .کتیبه ها و.... مشاهده کرد.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#ffffff">مقرنسها از نظر عمق.طول.عرض متغیرند و به اشکال مختلف به کار میروند.در بناهای اسلامی به صورت ←مثلثهای مقعر.طاقنماهای کوچک.قوسهای شکسته&nbsp; ... در چند ردیف روی هم شکل گرفته اند.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><img alt="" src="http://www.broug.com/img_content/muqarnas1.jpg" align="baseline" border="0" hspace="0" style="max-width: 495px;"></font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#ffffff">از لحاظ شکل به چهار دسته</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#ffffff">1)مقرنسهای جلو امده← از مصالح خود ساختمان است .به صورت اجر یا گچ.انتهای سطوح خارجی نمای بیرون ساختمان را ارایش میدهد.دارای استحکام زیاد است.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#ffffff">2)مقرنسهای روی هم قرار گرفته←از مصالح ساختمان است .در سطوح خارج و داخل بنا به کار می رود.در چند ردیف دو تا پنج یا بیشتر هستند.دارای ثبات متوسطی است.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#ffffff">3)مقرنسهای معلق←شبیه به منشورهای اهکی اویزان است.اصطا حا استلاکتیت نامیده میشود.از چسباندن موادی چون:گچ.سفال.کاشی به سطوح مقعر داخل بنا صورت می گیرد که اویزان به نظر میرسد.دارای ثبات کمتری است.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#ffffff">4)مقرنسهای لانه زنبوری←شبیه به لانه زنبور است.از مجموع کندوهای کوچک روی هم قرار گرفته تشکیل شده .شبیه به مقرنسهای معلق است.در ایران کاربرد کمتری دارد.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#ffffff">چهار قرن اول ه.ق اغازی دیگر در هنر مقرسکاری است.ااز نمونه های بارز این مقرنسها در چهار قرن اول اسلام&nbsp; در ایران می توان از مقبره اسماعیل سامانی در بخارا نام برد که مقرنسها بیشتر در گوشواره های زیر گنبد بکار رفته اند</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#ffffff">&nbsp;از استوارترین بناهای اسلامی می توان ← مقبره قابوس بن وشمگیر را نام برد .</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#ffffff">مسجد نایین ← اوایل سده چهارم ه ق بالای آن مقرنس گچی است دارای گچبری و خطوط کوفی زیباست</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#ffffff">اوج تحول مقرنس کاری ← دو قرن 5 و 6 ه ق در دوره سلجوقی است آشکارترین نمونه معماری در عهد سلجوقی: مسجد جامع اصفهان است که از شاهکارهای معماری اسلامی است در دوره سلجوقی بناهایی که با مقرنس تشکیل شده عبارتند از ← مساجد اردستان – گاپایگان- زواره – قزوین و بنای حیدریه قزوین</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#ffffff">لازمه تکمیل بنا در دوره مغول و تیموری بود .</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#ffffff">مهمترین اثر&nbsp; بازمانده از دوران مغول و تیموری ← گنبد سلطانیه در نزدیکی زنجان است از آثار دیگر عهد مغول : مسجد جامع ورامین – گنبد غفاریه مراغه را می توان نام برد</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#ffffff">مقباره امیر تیمور در سمرقند</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#ffffff">از آخرین بناهای تیمور برای نوه اش محمد سلطان ساخته قسمت داخلی مقبره خیلی مرتفع است پنجره های آن مشبک سفالی است مقرنسهای آن با کاشی مقرنسهای سطح خارجی پایه گنبد به شکل بسیار زیبایی زیر شیارهای سطح بیرونی گنبد نمایان است . دارای دو ردیف فرورفتگی و برجستگی متناوب است که روی نواری از مربع های گلدار واقع شده این مقرنسها مانند کمربندی است که دور ساقه گنبد پیچیده شده و ایجاد سایه روشن می کند</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#ffffff">مسجد جامع گوهرشاد</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#ffffff">از جمله مساجد 4 ایوانی است برای گوهرشاد زوجه شاهرخ تیموری ساخته شده از شاهکارهای معماری و تزیینی است در این مسجد در خارج گنبد قرار گرفته مقرنس کاری این مسجد مانند مقبره امیر تیمور در سمرقند است ولی در مسجد گوهرشاد به طور ظریف تر و غنی تر در پایه شیارهای گنبد بکار گرفته شده.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#ffffff">مسجد خرجرد خواف</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#ffffff">از جمله بناهای 4 ایوانی است مقرنسهای مفصل آن نسبتا کم عمق است.</font></p> text/html 2013-09-14T08:45:25+01:00 ferforjemohammad.mihanblog.com یک دست کامل سیخ و انبر شومینه برنزی آبکاری شده با طلا http://ferforjemohammad.mihanblog.com/post/5 <font color="#ffff99">یک دست کامل سیخ و انبر شومینه برنزی آبکاری شده با طلا</font><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00524/n4fno0mbw6zd.jpg" alt=""></div> text/html 2013-03-18T16:56:57+01:00 ferforjemohammad.mihanblog.com نرده پله http://ferforjemohammad.mihanblog.com/post/4 <font face="times new roman,times,serif" size="4"><font size="6"><sup><sub>گل نرده پله با تسمه 20 ( شکل سرگل دم ماهی )</sub></sup></font><font size="6"><br><sup><sub>استارت با تسمه 40 </sub></sup><br><sup><sub>گل کوچک با میلگرد 6</sub></sup></font><br></font><sup><sub><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><font size="3"><font size="4">طرح استارت دست ساز طبق طرح پیشنهادی </font><b>( ساخته شده در کارگاه فرفورژه محمد _ مکان ویلای مهندس بیدارمنش 1383</b></font><font size="2"><b><font size="3"> )</font></b><br><br></font></font></font></sub></sup><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00524/r8zfhmz7t8d4.jpg" alt=""> <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00524/rsovbtc6l61x.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00524/veiq88ey079c.jpg" alt=""></div> text/html 2013-03-15T16:20:10+01:00 ferforjemohammad.mihanblog.com درکوب - دستگیره درب http://ferforjemohammad.mihanblog.com/post/2 در اینجا نمونه ای ساده از یک درکوب یا دق الباب و همینطور یک دستگیره درب نمایش داده شده است<br>دستگیره درب از ورق با ضخامت 2 میلیمتر با تکنیک قلم کاری و کوره کاری انجام شده است .<div>دستگیره دوم از تسمه آهنی میباشد با ضخامت 20*5 میلی متر .<br><br><br><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00524/rpjjzc3xwary.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00524/gyhdq8iex92y.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00524/cqpkeeqrca3k.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00524/hp7n4cagtdcr.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00524/gg2rr0rsm4pi.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00524/cdsy8g7esv9b.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2013-03-09T08:45:58+01:00 ferforjemohammad.mihanblog.com تعریف احجام فلزی http://ferforjemohammad.mihanblog.com/post/1 <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><br><font color="#FF9966" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#FF0000"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#000000">صنایع دستی _ <font size="2">ا</font>حجام فلزی</font><br></font></b></font></span><font color="#000000"><br>هر نوع کارى که درنهایت به ساخته شدن یک حجم واقعى یا سه بعدى <font size="2">,</font> حجمى که داراى جسم بوده و فضایى را اشغال نماید ، حجم سازى نامیده مى شود . عمل حجم سازى ممکن است براى ساخته شدن اشیاء کاربردى و ملزومات زندگى به کار رود که در آن صورت به حرفه هاى مشخصى با نام هاى گوناگون مى انجامد : طراحى صنعتى، در و پنجره سازى، ریخته گرى، معمارى، ماکت سازى ، مجسمه سازى ، نجارى، تراشکارى ، کلیدسازى ، و به طور کلى تمام حرفه هایى که به نوعى حجمى را ساخته و عرضه مى کنند <font size="2">ا<font size="2">تلاق میشود </font></font>.</font></font><p style="text-align: justify;" align="justify"><font color="#FFFFFF" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#000000">صاحبان هریک از این حرفه ها ممکن است از تخیّل هنرى وقدرت طراحى مناسبى نیز براى ساخت احجام موردنظرشان برخوردار باشند . در حجم سازى هنرى (مجسمه سازى) تکیه بر نیروهاى تخیل ، تفکر ، خلاقیت و مانند آن ها ، بیشتر از تمام دیگر انواع حجم سازى است و هنرمند مجسمه ساز بیش از آن که به مادهٔ سازنده و نحوهٔ ساخت فکر کند به اندیشه و تفکر مى پردازد . این توجه به خلاقیت وذهنیت سازندهٔ یک اثر تا حدى پیش رفته که آنتونى گورملى ، مجسمه ساز معاصر انگلیسی م</font>جسمه را"هوش فیزیکی" می نامد.</font></p>